WSPARCIE MODLITEWNE

WSPARCIE MODLITEWNE

Skrzynka intencji - jeśli pragniesz, aby ktoś wspierał Twoją modlitwę, napisz swoją prośbę a nasza Diakonia Modlitewna będzie się wstawiać w tej intencji.

Diakonia modlitewna - jeśli pragniesz służyć innym ludziom swoją modlitwą, to zapraszamy Cię do naszej Diakonii Modlitewnej.

FACEBOOK

“Więcej człowiek zdziała przykładem niż najpiekniejszymi słowami”

Eleonora Motylowska

Jesteśmy organizacją pozarządową, mającą status organizacji pożytku publicznego (OPP).  
W
pisaną do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 04 lutego 2003 r.,  pod nr 0000149799.

Misją naszej organizacji jest niesienie pomocy dziewczętom mającym utrudniony start w aktywne życie zawodowe.
Nasze działania kierujemy szczególnie do dziewcząt pochodzących  z rodzin ubogich lub dotkniętych innymi formami społecznych dysfunkcji, np. bezrobociem.

Stowarzyszenie, opierając się na nauce społecznej Kościoła Katolickiego, stara się pomóc dziewczętom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy, a także przygotowaniu ich do założenia własnej rodziny opartej na zasadach Ewangelii.

Działania Stowarzyszenia: 

  • poradnictwo zawodowe, 
  • pomoc prawna, administracyjna,
  • pomoc psychologiczna,
  • organizowanie kursów aktywizacji zawodowej,
  • organizowanie warsztatów edukacyjnych,
  • prowadzenie hosteli,
  • pomoc w szukaniu pracy i pośrednictwo pracy,
  • pomoc w poszukiwaniu mieszkania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładkach dotyczących poszczególnych form działania oraz ze STATUTEM

teenage-girl-dancing-in-meadow