WSPARCIE MODLITEWNE

WSPARCIE MODLITEWNE

Skrzynka intencji - jeśli pragniesz, aby ktoś wspierał Twoją modlitwę, napisz swoją prośbę a nasza Diakonia Modlitewna będzie się wstawiać w tej intencji.

Diakonia modlitewna - jeśli pragniesz służyć innym ludziom swoją modlitwą, to zapraszamy Cię do naszej Diakonii Modlitewnej.

FACEBOOK

WSPOMÓŻ NAS

Nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
* pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
* działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
* promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Każdy, kto chciałby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia, może przekazać 1% swojego podatku, wpisując w deklaracji rocznej PIT nazwę i nr KRS naszej organizacji.

Nr KRS Stowarzyszenia Pomocy Dziewczętom: 0000149799 Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), aby uzyskać status takiej organizacji, należy prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Można także rozliczyć się poprzez niżej zamieszczony program – Zapraszamy! Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% – Pity darmowy program

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!!

Close Menu
Skrzynka intencji – jeśli pragniesz, aby ktoś wspierał Twoją modlitwę, napisz swoją prośbę a nasza Diakonia Modlitewna będzie się wstawiać w tej intencji.
Diakonia modlitewna – jeśli pragniesz służyć innym ludziom swoją modlitwą, to zapraszamy Cię do naszej Diakonii Modlitewnej,