Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Kursy

KURSY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DLA DZIEWCZĄT

ZE SZKOLENIEM DLA OPIEKUNEK
 

Stowarzyszenie organizuje trzytygodniowe kursy aktywizacji zawodowej raz na kwartał.

 

 
Kurs obejmuje trzy bloki tematyczne, które są zarazem celami Kursu:

I - PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, prowadzenia domu i domowych prac przejściowych podczas zajęć z:
- pedagogiki nt. roli kobiety w społeczeństwie oraz jej cech i predyspozycji,
- doradztwa rodzinnego nt. biomedycznych podstaw rozwoju,

- ergonomiki czasu i zarządzania budżetem,

- gastronomii w teorii i praktyce,
- zasad prowadzenia domu,
- savoir – vivre,
- prac manualnych.

II - PRZYGOTOWANIE DO PRAC OPIEKUŃCZYCH I ROLI MATKI podczas zajęć z:
- podstaw wychowania,
- pielęgnacji dziecka,

- pedagogiki zabawy,
- pielęgnacji osób chorych i starszych,
- pierwszej pomocy,
oraz
- praktyk w przedszkolu.

III - PRZYGOTOWANIE DO SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY podczas zajęć z:
- etyki w pracy i na co dzień,
- doradztwa zawodowego,
- autoprezentacji,

- mody i stylu,
- psychologii komunikacji,
- podstaw zatrudnienia, prawa cywilnego i administracyjnego

oraz
- metod szukania pracy.

 

 

Aby wziąć udział w Kursie, należy:
- mieć ukończony 18 r.ż. oraz
- posiadać aktualne badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych ze względu na zajęcia praktyczne, które odbywają się m. in. w przedszkolu.ADRES KURSÓW:

 

- Warszawa, Hostel, ul. Teresińska 9 

- Otwock, ul. Konopnickiej 12/14 

(dojazd do Otwocka: pociągiem SKM lub KM z Warszawy Śródmieścia – ok. 40 min.)Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z wyszczególnieniem przeprowadzonych przedmiotów i liczby godzin.TERMINY:

2017r.

 

13 - 31.03 - Warszawa

 

2016r.


17 - 29.10 - Otwock - Warszawa

30.05 - 18.06 - Otwock - Warszawa

1 - 18.03 - Warszawa

 

2015r.

28.09 - 16.10 - Warszawa

20.07 - 08.08 - Otwock - Warszawa

20.04 - 09.05 - Warszawa

26.01 - 14.02 - Warszawa

 

2014r.

18 - 27.11 - Warszawa 

06 - 25.10 - Otwock - Warszawa

07 – 26.07 - Otwock - Warszawa

20.01 - 01.02 - Warszawa


 
2013r.
30.09 – 16.10 - Warszawa
08.07 – 20.07– Kraków
26.04 – 05.05 – Kraków
11.03 – 26.03 - Warszawa
 
Informacje o kolejnych kursach w zakładce AKTUALNOŚCI.