Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Patronka

 

Eleonora Motylowska (1856 – 1932) pochodziła z warszawskiej rodziny urzędniczej o szlacheckim rodowodzie herbu Pomian. Wychowywana bez ojca, który zmarł przed jej narodzeniem, uczyła się trudnej sztuki prowadzenia domu i spraw materialnych w zastępstwie niezaradnej życiowo matki i doświadczanych losem i nałogami braci. Bardzo wcześnie odkryła w sobie pragnienie służby Bogu w życiu zakonnym, marząc o klauzurze ss. wizytek. Jednak trudna sytuacja rodzinna nie pozwoliła jej na to, a o. Honorat Koźmiński, kapucyn, pokazał jej możliwość realizacji powołania w ukrytym życiu zakonnym i zorganizowania zgromadzenia posługującego służącym. W ten sposób Eleonora została współzałożycielką Zgromadzenia Sług Jezusa, z którym obecnie Stowarzyszenie współpracuje.

 Motylowska z pełnym zaangażowaniem podjęła się pracy na rzecz służących. W celach edukacyjnych gromadziła je w wynajmowanych mieszkaniach. Zakładała dla nich schroniska, biura pośrednictwa pracy. Niejednokrotnie sama zbierała fundusze na realizację tych zadań. Jest wzorem zaangażowania społecznego, patriotyzmu i oddania ludziom. Pomagała młodym kobietom z szacunkiem, troską i odpowiedzialnością za ich życie moralne i osobiste. Jest także wzorem dla każdej dziewczyny, pragnącej odpowiedzialnie kształtować swoje życie, rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami oraz dążyć do szczęścia, z poszanowaniem swojej godności i wartości kobiecej.