Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Poradnictwo prawne

Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo prawne dotyczące:

  • prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zakresie podstaw zatrudnienia, 
  • prawa administracyjnego – w zakresie postępowań przed organami administracyjnymi.