Nr KONTA: 67 1750 0012 0000 0000 2614 8642

Poradnictwo zawodowe

Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo zawodowe poprzez:

  • konsultacje indywidualne ( po telefonicznym uzgodnieniu),
  • konsultacje grupowe (na Kursach aktywizacji zawodowej i warsztatach),
  • pomoc w wyszukiwaniu i weryfikacji ofert pracy,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.