Stowarzyszenie organizuje warsztaty realizowane w różnych blokach tematycznych m.in.:

I – PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA, prowadzenia domu i domowych prac przejściowych podczas zajęć z:

 • pedagogiki nt. roli kobiety w społeczeństwie oraz jej cech i predyspozycji,
 • doradztwa rodzinnego nt. biomedycznych podstaw rozwoju,
 • ergonomiki czasu i zarządzania budżetem,
 • gastronomii w teorii i praktyce,
 • zasad prowadzenia domu, 
 • savoir – vivre,
 • prac manualnych.


II – PRZYGOTOWANIE DO PRAC OPIEKUŃCZYCH I ROLI MATKI 

 • podstaw wychowania,
 • pielęgnacji dziecka,
 • pedagogiki zabawy, 
 • pielęgnacji osób chorych i starszych,
 • pierwszej pomocy,
  oraz
 • praktyk w przedszkolu.

III – PRZYGOTOWANIE DO SKUTECZNEGO POSZUKIWANIA PRACY podczas zajęć z:

 • etyki w pracy i na co dzień,
 • doradztwa zawodowego,
 • autoprezentacji,
 • mody i stylu,
 • psychologii komunikacji, 
 • podstaw zatrudnienia, prawa cywilnego i administracyjnego
  oraz
 • metod szukania pracy.

Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia.
Posiadamy również oferty pracy, w których udzielaniu pośredniczymy.
W celu otrzymania ofert specjalistycznych, np. jako opiekunka do dziecka wymagane jest ukończenie organizowanych przez nas warsztatów.