PORADNICTWO


Poradnictwo edukacyjne

 • cotygodniowe spotkania edukacyjne w hostelach,
 • weekendowe warsztaty edukacyjno – formacyjne,
 • okresowe szkolenia edukacyjne.

Spotkania i szkolenia edukacyjne odbywają się w hostelach. Tematyka zależy od
aktualnego zapotrzebowania na informacje.
 
Warsztaty prowadzone są w Warszawie i w Krakowie. Zajęcia są nieodpłatne.
Za pobyt można złożyć darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia.
 

Poradnictwo zawodowe

Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo zawodowe poprzez:

 • konsultacje indywidualne ( po telefonicznym uzgodnieniu),
 • konsultacje grupowe (na Kursach aktywizacji zawodowej i warsztatach),
 • pomoc w wyszukiwaniu i weryfikacji ofert pracy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
 • konsultacje indywidualne ( po telefonicznym uzgodnieniu),
 • konsultacje grupowe (na Kursach aktywizacji zawodowej i warsztatach),
 • pomoc w wyszukiwaniu i weryfikacji ofert pracy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Poradnictwo prawne:

 • z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego – w odniesieniu do zatrudnienia, 
 • z prawa administracyjnego – w zakresie postępowań przed organami
  administracyjnymi.

Stowarzyszenie organizuje również:

 • weekendowe spotkania formacyjno-edukacyjne,
 • spotkania formacyjne w hostelach.

Informacje o najbliższych spotkaniach w zakładce AKTUALNOŚCI.