Przekaż darowiznę

Nazwa konta: 6717 5000 1200 0000 0026 1486 42

Nazwa odbiorcy:

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej

ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa