Przekaż darowiznę

6717 5000 1200 0000 0026 1486 42

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej.

ul. Sewerynów 8

00-331, Warszawa