Przekaż darowiznę

Nazwa konta: 29 1240 1040 1111 0011 3456 8914

Nazwa odbiorcy:

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej

ul. Sewerynów 8, 00-331 Warszawa