„Więcej człowiek zdziała przykładem niż najpiekniejszymi słowami”

Eleonora Motylowska

Jesteśmy organizacją pozarządową, mającą status organizacji pożytku publicznego (OPP).  
W
pisaną do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 04 lutego 2003 r.,  pod nr 0000149799.

Misją naszej organizacji jest niesienie pomocy dziewczętom mającym utrudniony start w aktywne życie zawodowe.
Nasze działania kierujemy szczególnie do dziewcząt pochodzących  z rodzin ubogich lub dotkniętych innymi formami społecznych dysfunkcji, np. bezrobociem.

Stowarzyszenie, opierając się na nauce społecznej Kościoła Katolickiego, stara się pomóc dziewczętom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, znalezieniu pracy, a także przygotowaniu ich do założenia własnej rodziny opartej na zasadach Ewangelii.

Działania Stowarzyszenia: 

  • poradnictwo zawodowe, 
  • pomoc prawna, administracyjna,
  • pomoc psychologiczna,
  • organizowanie kursów aktywizacji zawodowej,
  • organizowanie warsztatów edukacyjnych,
  • prowadzenie hosteli,
  • pomoc w szukaniu pracy i pośrednictwo pracy,
  • pomoc w poszukiwaniu mieszkania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładkach dotyczących poszczególnych form działania oraz ze STATUTEM